[DOWNLOAD MP3] Taiwo Esther – Yoo Dara

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Up-and-coming Nigerian gospel artist, Taiwo Esther – returns with a brand new song of faith titled ‘Yoo Dara’ produced by Damtech Production.

“Faith plays a significant role in our spiritual growth, To believe in God, you must have “Faith” without faith you simply can’t believe in God. “Build your self up in your most holy faith.” – Taiwo Esther

Listen, Download and enjoy

DOWNLOAD MP3

Lyrics for the song “Yoo Dara” by Taiwo Esther

Mo gbagbo Beni odami loju,mo gbagbo Beni oye mi yeke yeke,bekun pe dale Kan Ayo mbo lowuro loluwa wi, bekun pe dale Kan Ayo mbo lowuro loso yoo dara.

Biya bajomo fogun odun laye, biya bajomo fo gbon osu laye,isoro gbogbo laye Yi agbara lofun ni,Emi gbagbo o,Beni o dami loju,Emi gbagbo o eni oyemi yeke yeke,papekoto jeun laye Yi koni je baje,ileri oluwa Faye mi awa si imuse yio daa

Ireti mbe o fun igi ti age Lori, ireti mbe o fun igi ti age lule o,boba gbo rirun Omi dedeni aso jade,obediodomu lojo Yan se lodo Loro, Emi gbagbo o Beni odamiloju,Emi gbagbo o eni Oye mi yeke yeke,igbagbo ninu Jesu ki doju ti ni yoo Dara.

Emi gbagbo o dedeni yio dara, ore mi gbekele loluwa ipinle ohun gbogbo ,boba subu loni dedeni wa dide, Ani suru ede lomu ede sere ola Kiri,gbeke le oluwa Ade o lare,gbekele loluwa afun o ni Simi ninu ohun gbogbo

Call:bekun pe dele kan Ayo mbo lowuro loso
Res: yoo dara

Call: botiwu Kori o igi aruwe o
Resp: yoo dare

Call: jebesi lojo yan o bori ogun
Resp: yoo Dara

Call: Agan ma ronu mo wa gbomo jo
Resp:yoo dara

Call: Oba to seti Hannah ko gbagbe re
Resp: yoo dara

Call: sister mi tujuka o jesu lole se
Resp: yoo dara

Call: brother fi gbagbo Jesu lole se
Resp: yoo Dara

Call: Baba yo se ohun rere ti okan re fe
Resp: yoo dara

Call: yeye aye re yio pade de yeye ni
Resp: yoo dara

Call: Ona toluwa pale koseni tole di
Resp: yoo dara

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.